Údržba pneumatík

Dobrá údržba a starostlivosť napomôžu maximalizovať spoľahlivosť a výkon pneumatík. Pneumatikám, aby mohli dokonale slúžiť svojmu účelu je potrebné, tak ako aj iným súčastiam vozidla venovať pozornosť. Základné zásady správneho používania pneumatík

MONTÁŽ PLÁŠŤA NA RÁFIK

Pneumatiky je nutné montovať len na čistom mieste, bez prachu a nečistôt. Vlastná montáž je odborná práca, ktorú môže vykonávať iba odborne zaškolený pracovník. Správna a odborná montáž pri dodržaní predpísaného postupu je zárukou istoty a bezpečnosti prevádzky.

HUSTENIE PNEUMATÍK

 • Správny tlak hustiaceho média v pneumatike zaručuje, že sa celou šírkou bežnej plochy dotýka vozovky, dezén sa odiera rovnomerne po celej šírke, pričom sú zachované optimálne tlmiace vlastnosti a je zaistený dobrý jazdný komfort.
 • Správne hustenie je základným predpokladom vysokej životnosti pneumatiky.
 • Pravidelne 1 krát za týždeň kontrolujte hustiaci tlak v pneumatike.
 • Hustiaci tlak je potrebné kontrolovať na studenej pneumatike pred započatím jazdy. Počas jazdy sa tlak v pneumatike vplyvom deformačnej práce a následnom ohreve plášťa zvýši. Je to normálny fyzikálny jav, preto sa tlak nesmie za žiadnych okolností upravovať.
 • Nesmie sa zabúdať na kontrolu hustiaceho tlaku na rezervnej pneumatike.
 • Výrazný pokles hustiaceho tlaku medzi dvoma po sebe nasledujúcimi kontrolami signalizuje možnú poruchu plášťa, duše alebo ventilu. Je potrebné okamžite chybu odstrániť.
 • Pre správne hustenie pneumatík dodržujte postup uvedený v technickej príručke pneumatík výrobcu (v návode na obsluhu a údržbu pneumatík).
 • Ventily vzdušnice a čiapočky ventilu musia byť dostatočne upevnené aby nedochádzalo k unikaniu vzduchu.
 • Pri dvojmontáži musia byť obe pneumatiky nahustené rovnakým tlakom.

OPRAVY PNEUMATÍK

Oprava pneumatiky je z hľadiska bezpečnosti prevádzky činnosť veľmi náročná a zodpovedná. Preto ju musia vykonávať iba odborne vyškolení pracovníci za prísneho dodržiavania predpísanej technológie a postupov. Pozorne sledujte priebeh opotrebovávania bežnej plochy. Viditeľne poškodenú pneumatiku je potrebné nechať posúdiť odborníkovi na pneumatiky a nechať odborne opraviť. Na plášti musia byť všetky poškodené miesta trvalo opravené.

Nie je prípustné napr. použiť dušu do neopraveného bezdušového plášťa ako náhradné riešenie. Každá oprava by mala byť vykonaná čo najskôr po vzniku poškodenia, lebo môže dôjsť (najmä u plášťov s oceľokordovým nárazníkom) k rozšíreniu poškodenia, alebo zničenia plášťa v dôsledku vnikajúcich nečistôt a vlhkosti.

PRAVIDELNÁ ROTÁCIA PNEUMATÍK

Aby sa pneumatiky rovnomerne opotrebovávali a bola predĺžená ich životnosť, odporúča sa rotovať diagonálne pneumatiky každých 5 000 km a radiálne pneumatiky na vozidle každých 7 500 až 10 000km. Nerovnomerné opotrebovávanie pneumatík je spôsobeného jazdením na rôznorodých terénoch, počtom prepravovaných pasažierov ako aj nerovnomerným zaťažovaním vozidla.

ČISTENIE PNEUMATÍK

Čistite pneumatiky vodou, pretože blato a nečistoty môžu poškodiť zmes pneumatík. Pravidelne kontrolujte pneumatiky a v prípade, že sa do drážok zachytia drobné kamienky, neodkladne ich odstráňte. Kamienky dlhšiu dobu zachytené v drážkach môžu spôsobiť trhliny na behúni.

ZAŤAŽOVANIE PNEUMATÍK

Preťaženie je vždy nebezpečné a neekonomické. Spôsobuje abnormálne ohýbanie (pnutie) pneumatík. Nadmerné preťažovanie môže spôsobiť prehriatie, popraskanie (polámanie, pretrhnutie) kordov a oddelenie vložiek a behúňa. Preťaženie spôsobuje nerovnomerné opotrebovávanie a skracuje životnosť pneumatík.

VYVAŽOVANIE KOLIES

Nevyvážené pneumatiky môžu spôsobovať chvenie a vibrácie. Presné vyváženie kolies je veľmi dôležité pre hladkú jazdu. Pneumatiky je potrebné vyvážiť každých 10 000 km.

GEOMETRIA KOLIES

Nerovnomerné ojazdenie pneumatiky nie je vždy spôsobené podhustením alebo prehustením. Nesprávna geometria kolies môže spôsobiť nasledovné problémy:

 • zlá zbiehavosť kolies spôsobujúca nerovnomerné ojazdenie, popraskanie a opotrebovanie hrán drážok,
 • nesprávny odklon spôsobujúci nerovnomerne ojazdenie pneumatík pričom jedna pneumatika sa ojazdi rýchlejšie ako druhá
 • nesprávny uhol sklonu spôsobujúci nerovnomerné ojazdenie , ktoré zapríčiňuje že, sa pneumatika stáva šmykľavou.

STAROSTLIVOSŤ O PNEUMATIKY POČAS JAZDY

Surový nerovný povrch vozovky spôsobuje nadmerné ojazdenie a otlčenie pneumatík. Vyhýbajte sa prekážkam, výrazným priehlbinám a ostrým predmetom na vozovke. Ak nie je možné vyhnúť sa prekážkam, znížte rýchlosť jazdy. Agresívna jazda tiež prispieva k rýchlejšiemu opotrebovaniu pneumatík. Prehnané agresívne brzdenie skracuje životnosť pneumatík a brzdových čeľustí. Pri jazde na mokrých cestách je nutné prispôsobiť rýchlosť stavu vozovky aby ste predišli aquaplaningu.

SKLADOVANIE PNEUMATÍK

Plášte, duše a vložky je potrebné skladovať v tmavých, suchých a chladných miestnostiach bez prievanu. Nadmerné vystavovanie slnku a teplu týmto výrobkom škodí a je príčinou predčasného starnutia, ktoré sa prejavuje vznikom drobných trhlín na povrchu gumy. Prievan, t.j. cirkulácia vzduchu proces starnutia urýchľuje, pretože guma intenzívnejšie reaguje so vzdušným kyslíkom a ozónom.

Antioxidačné prísady v zmesiach proces starnutia samozrejme brzdia, ale horeuvedené zásady skladovania by mali byť dodržiavané. Plášte, duše a vložky nesmú prísť do kontaktu s produktmi ropného pôvodu (napr. oleje, pohonné hmoty, mazadlá, riedidlá a pod.), ktoré spôsobujú, že guma sa stáva poréznou a stráca svoje elastické vlastnosti.


Pneumatiky sú jedinou styčnou plochou medzi vozovkou a vozidlom. Na pneumatiku nahustenú predpísaným hustiacim tlakom sú počas prevádzky kladené základné požiadavky.

Prečítajte si tie najdôležitejšie požiadavky na pneumatiky.